Pronk Bouw Gieten
Over mijn bedrijf Over mijn bedrijf Mobiel : 06  2333 8076 Email : info@pronkbouwgieten.nl
© Copyright by Mark Pronk 2018
www.pronkbouwgieten.nl

Pronk Bouw Gieten

Samenwerken met Mark Pronk

  Prettig samenwerken wordt gerealiseerd door in te spelen op de  persoonlijke behoefte van de klant en door de korte lijnen binnen het  bedrijf.  Goede bereikbaarheid van de juiste personen binnen de organisatie is  belangrijk voor u als opdrachtgever; zowel voor, tijdens als na het bouwproces. De mentaliteit binnen Pronk Bouw Gieten is een no- nonsense mentaliteit.  Mochten er zich problemen voor doen tijdens het bouwproces, dan worden ze  snel, correct en in overleg met de opdrachtgever opgelost. Oplossingen moeten  voor alle betrokken partijen bevredigend zijn. .